сервизни брави

Брава
Метал Лукс, сервизна
 
Категория:
Сервизни
 • брава Метал Лукс за вкопаване
 • предназначена за сервизни помещения
 • бексет 50 мм, междуцентие 70 мм или 90 мм
 • реверсивен горен език
 • долният език излиза на 21 мм след двукратно завъртане на ключа или ръкохватката и на 10.5 мм след еднократно завъртане на сервизната ръкохватка.
 • заварена челна планка. Покритие: никел или месинг
 • всички детайли в бравата са защитени от корозия чрез галванично покритие
 • производител: Метал АД, България

Брава
Сонико, сервизна
 
Категория:
Сервизни
 • основна брава за сервизни помещения
 • монтаж: за вкопаване
 • реверсивен горен език
 • насрещник за фалцова врата
 • междуцентрие 70 мм или 90 мм
 • бексет 50 мм
 • производител: Сонико, България

Брава
Метал Норма, сервизна
 
Категория:
Сервизни
 • брава Метал за вкопаване
 • предназначена за сервизни помещения
 • бексет 50 мм, междуцентие 70 мм или 90 мм
 • кутия и капак от поцинкована стомана
 • заварена челна планка
 • реверсивен горен език
 • всички детайли в бравата са защитени от корозия чрез галванично покритие
 • производител: Метал АД, България