Патрони

В днешно време патроните остават едни от най-използваните средства за заключване на врати. Те се лесни за подмяна, голяма част от тях се ремонтират безпроблемно, а не на последно място на пазара ценовия диапазон, в който варират е доста широк.

Най – общо класифицираме патроните по:

  • симетричност – симетрични и несиметрични
  • вида на палеца – БДС, ДИН, UNI, зъбно колело
  • вида на ключовете – стандартен секретен ключ, ямков ключ, кръстат ключ
  • защитеност на профила на ключа – с патентован профил и с непатентован профил на ключа. Патентован е профила, който е защитен от нерегламентиран дублаж, т.е дубликати се изработват единствено срещу предоставяне на карта и то само в оторизирани за целта центрове.
  • степен на секретност – видовете защити, които предлага патрона
  • с ръкохватки и универсални