МЕТАЛ

Брави Унимет 

Предлагат се в два варианта:

 • езикова
 • падащ език, тип “кука”

Бравите са секретни, предназначени за работа с патрони по ДИН стандарт. Производител Метал АД, България.

Брава
Унимет, допълнителна, езикова
 
Категория:
МЕТАЛ
 • Брава за Al и PVC дограми
 • Брава за патрон по ДИН стандарт
 • Езикова брава
 • Разстояние между центъра на патрона и челната планка - 35 мм
 • Дължина на челна планка - 168 мм
 • Широчина на челна планка - 22 мм
 • Височина на езика -46 мм
 • Широчина на езиака - 10 мм
 • Всички детайли в бравата са защитени от корозия чрез галванично покритие
 • Производител: Метал АД, България

Брава
Унимет, допълнителна, с падащ език
 
Категория:
МЕТАЛ
 • Брава за Al и PVC дограми
 • Брава за патрон по ДИН стандарт
 • Брава с падащ език - тип "кука"
 • Разстояние между центъра на патрона и челната планка - 35 мм
 • Всички детайли в бравата са защитени от корозия чрез галванично покритие
 • Производител: Метал АД, България